Zážitková výučba,
zábavné experimenty,
nové poznatky, tréning
analytického a kritického
myslenia

Tematické oblasti

Zapojte sa so svojimi žiakmi do vzdelávacieho programu, ktorého cieľom je pomôcť v rozvoji kritického a vedeckého myslenia pomocou zážitkovej výučby.