Facebook Instagram Back to top
Médiá

Médiá

1024

Vďaka programu Kreatívna veda je vyučovanie zážitkové

Kolektív vedcov a vedkýň zo Slovenskej akadémie vied v tomto školskom roku realizuje už druhý ročník vzdelávacieho programu Kreatívna veda. Do základných škôl prináša zážitkové vzdelávanie v predmetoch fyzika, chémia, biológia a technická výchova. V súčasnosti sa program realizuje v 6. ročníku, no autori programu už teraz plánujú jeho rozšírenie. Pri tejto príležitosti sa v stredu 22. novembra 2023 na pôde Ústavu pre výskum srdca CEM SAV, v. v. i., uskutočnila neformálna konferencia venovaná pedagogickej obci s cieľom výmeny skúseností a rozšírenia povedomia o programe medzi ďalšie školy.

Prečítajte si celý článok
1024

Čo sa to deje so slovenskými študentmi? O toto majú záujem stále menej! Na pomoc prichádzajú odborníci

Záujemcov o prírodné vedy je na Slovensku nedostatok a počet prihlášok na niektoré prírodovedné programy na vysokých školách klesá. Poukázala na to Klára Velmovská z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Prečítajte si celý článok
1024

Systémový program sme predstavili na EXPO 2020 v Dubaji!

Systémový program podporený rezortom školstva pre komplexné poznanie a kritické myslenie formou zážitkového vzdelávania z dielne Ústavov Slovenskej akadémie vied, sme predstavili v rámci týždňa Knowledge & Learning na EXPO 2020 v Dubaji.

Prečítajte si celý článok
1024

Prvý veľký úspech programu pre systémové vzdelávanie „Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK“

Experimentálny výskum v oblasti kardioprotekcie zaujal mladú talentovanú študentku 3. ročníka Gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici Alexandru Strelcovú natoľko, že sa rozhodla absolvovať svoj projekt pre biologickú olympiádu na ÚVS CEM SAV. Problematika ochrany srdca ju veľmi zaujíma, dokonca sama sa túži stať v budúcnosti lekárkou.

Tlačová správa vyšla ešte v čase kedy sme nevedeli, že Alexandra získa ocenenie udelené dekanom Prírodovedeckej fakulty UK. Za tím pre program systémového vzdelávanie gratulujeme a držíme naďalej palce!

Prečítajte si celý článok
1024

Podporujeme mladé vedecké talenty!

Na Ústave pre výskum srdca CEM, Slovenskej akadémii vied má rozbehnutý projekt, prezentovaný na biologickej olympiáde mladá ambiciózna žiačka 8-ročného Gymnázia Kukučínova z Popradu Andrea Kubáňová. Andrea si našla cestu na SAV cez Letnú školu mladých vedcov., ktorú absolvovala v rámci programu systémového vzdelávania.

Prečítajte si celý článok
Zapojte sa so svojimi žiakmi do vzdelávacieho programu, ktorého cieľom je pomôcť v rozvoji kritického a vedeckého myslenia pomocou zážitkovej výučby.