Facebook Instagram Back to top
Chémia

Chémia

Kniha Chémia 1
„Existuje vôbec oblasť života, kde chémiu nevyužívame?“
Pavol Farkaš
Pavol Farkaš
Chemický ústav SAV, v. v. i
„Systémový program podporený rezortom školstva pre komplexné poznanie a kritické myslenie formou zážitkového vzdelávania z dielne Ústavov Slovenskej akadémie vied, pre vás pripravuje aj aktivity z odboru chémia.“
Deti v laboratóriu Skúmavky Vedkyňa pri práci

Čo ponúka projekt v oblasti chémia?

CheckExkurzie žiakov na Chemickom ústave SAV
CheckMožnosťou realizovať pokusy na úrovni ozajstného vedca
CheckPomoc pri riešení školských projektov
BankaAktivity v rámci projektu zamerané na fyziku obsahujú viac ako 50 pokusov určených do tried. Pomôcky sú určené na realizáciu pokusov.
MikroskopPraktická príručka je súčasťou pokusného setu pre učiteľov a obsahuje návody, inštrukcie a odporúčania k pokusom v rámci predmetu fyzika a technická výchova.
DotazníkTlačené materiály pre žiakov v triede predstavujú doplnkové materiály na ďalšie rozvíjanie vedeckého a kritického myslenia pri aktivitách na hodine fyziky.
Zapojte sa so svojimi žiakmi do vzdelávacieho programu, ktorého cieľom je pomôcť v rozvoji kritického a vedeckého myslenia pomocou zážitkovej výučby.