Facebook Instagram Back to top
Biológia

Biológia

Kniha Biológia
Natália Andelová
Natália Andelová
Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.
Miroslav Ferko
Miroslav Ferko
Ústav pre výskum srdca SAV, v. v. i.
„Centrum experimentálnej medicíny ako jeden z riešiteľov projektu vám spoločne s Občianskym združením Preveda prinášajú možnosť získať pomôcky a vybavenie pre vašu školu na podporu zážitkového vyučovania. Spoločne s kolegami z Ústavu pre výskum srdca, Centra experimentálnej medicíny SAV, pripravujeme mladé vedecké talenty na biologickú olympiádu, pracujeme na kapitole do knižnej učebnice biológia, vytvárame kvízové úlohy, a viacero aktivít nasmerovaných k správnej životospráve, pohybovej aktivite a významu prevencie ochorení.”

Zapojte sa do programu systémového vzdelávania

Kreatívna veda prináša do škôl pokusné sety, ktoré majú pomôcť učiteľom na 2. stupni ZŠ rozvíjať kompetencie žiakov 6. ročníka v oblasti kritického myslenia, vedeckého bádania, spájania informácií do súvislostí či tímovej spolupráce.

Práca s talentovanými deťmi

CheckExkurzie žiakov na Ústave výskumu srdca CEM SAV
CheckMožnosťou realizovať pokusy na úrovni ozajstného vedca
CheckPomoc pri riešení školských projektov
BankaAktivity v rámci projektu zamerané na fyziku obsahujú viac ako 50 pokusov určených do tried. Pomôcky sú určené na realizáciu pokusov.
MikroskopPraktická príručka je súčasťou pokusného setu pre učiteľov a obsahuje návody, inštrukcie a odporúčania k pokusom v rámci predmetu fyzika a technická výchova.
DotazníkTlačené materiály pre žiakov v triede predstavujú doplnkové materiály na ďalšie rozvíjanie vedeckého a kritického myslenia pri aktivitách na hodine fyziky.
V súvislosti s definovanými cieľmi systémového programu bola naštartovaná perspektívna spolupráca v rámci kurikulárnych zmien pod ŠVP, aj v rámci projektu ExpEdície zastrešeného organizáciou Indícia, n. o., kde sme sa dohodli na spoločnej realizácii našej pilotnej pracovnej učebnice Biológie pre 7. ročník, ktorá spadá pod systémovú inovatívnu výuku, a vidíme v nej potenciál, ktorý posúva základoškolské vzdelávanie na vyššiu úroveň.
Zapojte sa so svojimi žiakmi do vzdelávacieho programu, ktorého cieľom je pomôcť v rozvoji kritického a vedeckého myslenia pomocou zážitkovej výučby.