Biológia

„Systémový program podporený rezortom školstva pre komplexné poznanie a kritické myslenie formou zážitkového vzdelávania z dielne Ústavov Slovenskej akadémie vied, pre vás pripravuje aj aktivity z odboru biológia. Spoločne s kolegami z Ústavu pre výskum srdca, Centra experimentálnej medicíny SAV, pripravujeme mladé vedecké talenty na biologickú olympiádu, pracujeme na kapitole do knižnej učebnice biológia, vytvárame kvízové úlohy, a viacero aktivít nasmerovaných k správnej životospráve, pohybovej aktivite a významu prevencie ochorení."

 

Predstavil Miroslav Ferko z Ústavu pre výskum srdca, Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Zapojte sa do programu systémového vzdelávania.

Získajte pre vašu školu, žiakov a pedagógov kreatívne pomôcky a vybavenie na podporu zážitkového vyučovania v oblasti prírodných vied.

Systémový program na rozvoj vedeckého a kritického myslenia je určený pre žiakov a učiteľov základných škôl a 8-ročné gymnáziá.

Program bol vytvorený na pôde Slovenskej akadémie vied SR s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Centrum experimentálnej medicíny ako jeden z riešiteľov projektu vám spoločne s Občianskym združením Preveda prinášajú možnosť získať pomôcky a vybavenie pre vašu školu na podporu zážitkového vyučovania.

Stačí sa prihlásiť zaslaním zaujímavej fotografie z vášho "labáku" a spoločne podporiť našu snahu ukázať, že to IDE AJ KREATÍVNE !!!

Fotografie z vášho laboratória nám zasielajte prostredníctvom priloženého FORMULÁRA.

Nech sa páči krátka upútavka na aktuálny projekt: VIDEO ÚPÚTAVKA.

Termín pre zapojenie sa do programu je 10. 3. 2023.

Tešime sa na vaše zaujímavé a vtipné momenty pri práci v laboratóriu, najzaujímavejšie z nich budú ocenené.

Tím kreatívna veda!

Kde to všetko začalo?

Program pre systémové vzdelávanie odštartoval na Expo 2020 v Dubaji.

V decembri 2021 zástupcovia projektu M. Nosko z ÚMMS SAV, v. v. i. a N. Andelová z ÚVS CEM SAV, v. v. i., a spolu s nimi aj ,,mladé vedkyne“ A. Kubáňová z osemročného gymnázia Kukučínova v Poprade a I. M. Hašková z osemročného gymnázia Grösslingová v Bratislave odprezentovali naše ciele, ale aj čiastkové výsledky našich spoločných aktivít počas tematického týždňa ,,Knowledge & Learning“ v sekcii ,,Slovakia: Supporting & Attracting Talents”.

 

Práca s talentovanými študentami

Realizovanie experimentov na pôde ÚVS CEM SAV, v. v. i., pre študentov gymnázií z viacerých regiónov Slovenska, príprava na projektovú časť biologickej olympiády s cieľom rozšírenia oblastí poznania študentov, poskytnutia možností riešiť náročnejšie úlohy a vedecké otázky, oboznámiť sa s prístrojovým vybavením laboratórií a možnosťou realizovať pokusy pomocou prístrojov na úrovni ozajstného vedca, ktoré sa žiakom bežne nenaskytnú.

Aktuálne pracujeme s tromi študentami, po jednom z regiónu východ, stred a západ. Zámerom je v budúcnosti poskytnúť túto príležitosť žiakom z rôznych regiónov Slovenska vo väčšom počte. Teší nás postup A. Strelcovej z 1. miesta v okresnom kole do celoštátneho kola olympiády. Naďalej držíme palce!

Viac sa o úspechoch žiačok dočítate v časti Média.

kreativna veda
kreativna veda

Spolupráca s Indícia, n.o., vydanie knižnej učebnice Biológia pre 7. ročník

V súvislosti s definovanými cieľmi systémového programu bola naštartovaná perspektívna spolupráca v rámci kurikulárnych zmien pod ŠVP, aj v rámci projektu ExpEdície zastrešeného organizáciou Indícia, n.o., kde sme sa dohodli na spoločnej realizácii našej pilotnej pracovnej učebnice Biológie pre 7. ročník, ktorá spadá pod systémovú inovatívnu výuku, a vidíme v nej potenciál, ktorý posúva základoškolské vzdelávanie na vyššiu úroveň.

Spolupráca s George science

V rámci jarného tábora na SAV, ÚVS CEM SAV, v.v.i., zabezpečilo prostredníctvom riešiteľov systémového programu pre vzdelávanie aktivity spojené s meraním tepovej frekvencie srdca a tlaku pre zúčastnených žiakov. Pre danú tematiku spoznávania funkcie srdca a dôležitosti dodržiavania pohybových aktivít boli pripravené záťažové, stand-up testy, 

Záťažový test si môžete stiahnuť TU

 

 

 

 

 

kreativna veda kreativna veda
Realizátori projektu:
https://www.sav.sk/
https://www.sav.sk/ http://chem.sk/ https://www.sav.sk/ https://www.sav.sk/ https://www.sav.sk/ http://www.umms.sav.sk/ http://www.cspv.sav.sk/index.php?id=44
S podporou:
https://www.minedu.sk/ https://uniba.sk/ https://preveda.sk/ https://www.all4science.sk/