Chémia

 

 

„Chémia. Pozrime sa spolu čo to tá chémia vlastne je. Existuje vôbec oblasť života, kde chémiu nevyužívame?“

Návšteva laboratórií

 

 

Na chemickom ústave sme pripravili množstvo pokusov - mnohé si žiaci môžu vyskúšať na vlastné ruky. Ako súvisia zdanlivo akademické problémy s našim bežným životom?

kreativna veda
kreativna veda

Čo ponúka projekt v oblasti chémia

 

Exkurzie žiakov na chemickom ústav SAV

Prednášky na zaujímavé témy, ukážky pokusov, práca v laboratóriu a diskusia s expertmi.

Vedci na škole

Prednášky a rozhovory na zaujímavé témy ale aj ukážoky experimentov podľa možností priestorov.

Pomoc pri riešení školských projektov

Od konzultovania až po realizáciu experimentov.

Podpora existujúcich platform

Spolupráca na projektoch s podobnými cieľmi ako má Kreatívna veda.

 

 

 

kreativna veda kreativna veda
Realizátori projektu:
https://www.sav.sk/
https://www.sav.sk/ http://chem.sk/ https://www.sav.sk/ https://www.sav.sk/ https://www.sav.sk/ http://www.umms.sav.sk/ http://www.cspv.sav.sk/index.php?id=44
S podporou:
https://www.minedu.sk/ https://uniba.sk/ https://preveda.sk/ https://www.all4science.sk/