Fyzika

„Systémový program podporený rezortom školstva pre komplexné poznanie a kritické myslenie formou zážitkového vzdelávania z dielne Ústavov Slovenskej akadémie vied, ktoré pre žiakov a učiteľov pripravia vybavenie na pokusy, metodické pomôcky či interaktívnu aplikáciu, je ďalšou dôležitou súčasťou zatraktívnenia vzdelávania.

 

Opísal Martin Nosko, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV v. v. i.

Čo získate zapojením do pilotného programu?

  • Praktické pomôcky na realizáciu pokusov v triede
  • Efektívne odporúčania na rozvoj kritického a vedeckého myslenia
  • Metodickú príručku pre učiteľov s praktickými tipmi
  • Digitálne pracovné listy umiestnené na webe

Vzdelávacie materiály Fenomény sveta ako jeden z nástrojov na prierezové vyučovanie.

 

Odosielanie materiálov do škôl:
jún – august 2022

 

Kreatívna veda prináša do škôl pokusné sety, ktoré majú pomôcť učiteľom na 2. stupni ZŠ rozvíjať kompetencie žiakov 6. ročníka v oblasti kritického myslenia, vedeckého bádania, spájania informácií do súvislostí či tímovej spolupráce. Cieľom aktivity je poskytovanie atraktívnych riešení a pomôcok pre učiteľov fyziky 6. ročníka v súlade so štátnym vzdelávacím programom.

 

Prihlasovanie škôl do tejto aktivity prebieha prostredníctvom formulára, ktorý je potrebné vyplniť. 

kreativna veda
kreativna veda

Pokusy

Aktivity v rámci projektu zamerané na fyziku obsahujú viac ako 50 pokusov určených do tried. Pmôcky sú určené na realizáciu pokusov ako napríklad: vlastnosti kvapalin, využitie vlastnosti kvapalin, meranie objemu kvapalin, meranie hmotnosti tuhých telies, objem kvapaliny vytlačenej telesami, hustota plynov a veľa inýchŠkola získa tento pokusný set na celý školský rok 2022/2023. 

Metodika

Praktická príručka je súčasťou pokusného setu pre učiteľov a obsahuje návody, inštrukcie a odporúčania k pokusom v rámci predmetu fyzika. 

Pracovné listy

Tlačené materiály pre žiakov v triede predstavujú doplnkové materiály na ďalšie rozvíjanie vedeckého a kritického myslenia pri aktivitách na hodine fyziky.

 

 

Metodická príručka pre učiteľov

obsahuje viac ako 50 inštrukcií k pokusom

Pokusný set pre učiteľov

obsahuje pomôcky na realizáciu pokusov v triede

Pokusný set pre žiakov

obsahuje pomôcky na realizáciu pokusov v triede

Balík vzdelávacích materiálov Fenomény sveta

jeden balík s prístupom k digitálnemu obsahu na celý rok bezplatne

Kreatívna veda so SAV

Systémový program pre komplexné poznanie a kritické myslenie formou zážitkového vzdelávania z dielne Ústavov Slovenskej akadémie vied.

Cieľom projektu je zamerať sa na rozvoj vedeckého myslenia a kritického myslenia cez rôznorodé aktivity a menšie projekty, ktoré zastrešuje celkový názov Kreatívna veda.

Fyzika a technická výchova časť sytémového programu svoje aktivity pokrýva prípravou a kompletizáciou pokusových setov pre žiakov 6 ročníka základnej školy.

Pokusové sety obsahujú pomôcky na realizáciu zážitkové vzdelávania formou experimentov na hodinách Fyziky a Technickej výchovy. Dovedna je obsahom tlačený materiál, ale aj, digitálny materiál.

• Pracovné listy pre žiakov k predmetu fyzika – PDF a aj WORD dokument na stiahnutie

• Dotazníky pre učiteľov a aj žiakov – vstupné a výstupné

• Video návody vybraných pokusov zavesené na webe kreatívna veda

Prihlasovací formulár učiteľa do aktivít Fyziky a Technickej výchovy v systémovom progame pre komplexné poznanie a kritické myslenie – Kreatívna veda so SAV

Emailová adresa
Meno
Priezvisko
Názov školy
Adresa školy
EDUID školy
Som učiteľ / ka predmetu:
Telefónne číslo

Ste zaradený do zoznamu škôl ktoré požiadali o zaradenie do pilotného systémového programu pod názvom Kreatívna veda. Budeme Vás informovať o dalších krokoch. V prípade otázok nás kontaktuje na info@kreativnaveda.sk

kreativna veda kreativna veda
Realizátori projektu:
https://www.sav.sk/
https://www.sav.sk/ http://chem.sk/ https://www.sav.sk/ https://www.sav.sk/ https://www.sav.sk/ http://www.umms.sav.sk/ http://www.cspv.sav.sk/index.php?id=44
S podporou:
https://www.minedu.sk/ https://uniba.sk/ https://preveda.sk/ https://www.all4science.sk/