Napísali o nás

Napísali o nás

VĎAKA PROGRAMU KREATÍVNA VEDA JE VYUČOVANIE ZÁŽITKOVÉ

Kolektív vedcov a vedkýň zo Slovenskej akadémie vied v tomto školskom roku realizuje už druhý ročník vzdelávacieho programu Kreatívna veda. Do základných škôl prináša zážitkové vzdelávanie v predmetoch fyzika, chémia, biológia a technická výchova. V súčasnosti sa program realizuje v 6. ročníku, no autori programu už teraz plánujú jeho rozšírenie. Pri tejto príležitosti sa v stredu 22. novembra 2023 na pôde Ústavu pre výskum srdca CEM SAV, v. v. i., uskutočnila neformálna konferencia venovaná pedagogickej obci s cieľom výmeny skúseností a rozšírenia povedomia o programe medzi ďalšie školy.  - Napísali o nás na stránkach SAV.

Čo sa to deje so slovenskými študentmi? O toto majú záujem stále menej! Na pomoc prichádzajú odborníci

Záujemcov o prírodné vedy je na Slovensku nedostatok a počet prihlášok na niektoré prírodovedné programy na vysokých školách klesá. Poukázala na to Klára Velmovská z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.  - Viac sa dočítate v článku, ktorý zverejnil denník Nový čas o konferencii Kreatívna veda, ktorý sa konal dňa 22.11.2023.

Systémový program sme predstavili na EXPO 2020 v Dubaji!

Systémový program podporený rezortom školstva pre komplexné poznanie a kritické myslenie formou zážitkového vzdelávania z dielne Ústavov Slovenskej akadémie vied, sme predstavili v rámci týždňa Knowledge&learning“ na EXPO 2020 v Dubaji.

Prvý veľký úspech programu pre systémové vzdelávanie "Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK"

Experimentálny výskum v oblasti kardioprotekcie zaujal mladú talentovanú študentku 3. ročníka Gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici Alexandru Strelcovú natoľko, že sa rozhodla absolvovať svoj projekt pre biologickú olympiádu na ÚVS CEM SAV. Problematika ochrany srdca ju veľmi zaujíma, dokonca sama sa túži stať v budúcnosti lekárkou.

Tlačová správa vyšla ešte v čase kedy sme nevedeli, že Alexandra získa ocenenie udelené dekanom Prírodovedeckej fakulty UK. Za tím pre program systémového vzdelávanie gratulujeme a držíme naďalej palce!

Podporujeme mladé vedecké talenty!

Na Ústave pre výskum srdca CEM, Slovenskej akadémii vied má rozbehnutý projekt, prezentovaný na biologickej olympiáde mladá ambiciózna žiačka 8-ročného Gymnázia Kukučínova z Popradu Andrea Kubáňová. Andrea si našla cestu na SAV cez Letnú školu mladých vedcov., ktorú absolvovala v rámci programu systémového vzdelávania.

Realizátori projektu:
https://www.sav.sk/
https://www.sav.sk/ http://chem.sk/ https://www.sav.sk/ https://www.sav.sk/ https://www.sav.sk/ http://www.umms.sav.sk/ http://www.cspv.sav.sk/index.php?id=44
S podporou:
https://www.minedu.sk/ https://uniba.sk/ https://preveda.sk/ https://www.all4science.sk/