Projekty

Zoznámte sa s prvými štyrmi oblasťami v rámci ktorých prinášame moderné prístupy na rozvoj vedeckého a kritického myslenia u žiakov II. stupňa základných školách. Pre triedy realizujeme rôznorodé aktivity, ktorými motivujeme žiakov k vedeckému bádaniu, tímovej spolupráci a nadobúdaniu vedomostí v súvislostiach. 

Prejdite nižšie na jednu z oblastí, ktorá vás zaujíma a objavte materiály a výstupy určené pre triedy a učiteľov žiakov. 

 

 

Fyzika

Chémia

Biológia

Technická výchova

Realizátori projektu:
https://www.sav.sk/
https://www.sav.sk/ http://chem.sk/ https://www.sav.sk/ https://www.sav.sk/ https://www.sav.sk/ http://www.umms.sav.sk/ http://www.cspv.sav.sk/index.php?id=44
S podporou:
https://www.minedu.sk/ https://uniba.sk/ https://preveda.sk/ https://www.all4science.sk/