Prvý veľký úspech programu pre systémové vzdelávanie „Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK“

Experimentálny výskum v oblasti kardioprotekcie zaujal mladú talentovanú študentku 3. ročníka Gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici Alexandru Strelcovú natoľko, že sa rozhodla absolvovať svoj projekt pre biologickú olympiádu na ÚVS CEM SAV. Problematika ochrany srdca ju veľmi zaujíma, dokonca sama sa túži stať v budúcnosti lekárkou.

Tlačová správa vyšla ešte v čase kedy sme nevedeli, že Alexandra získa ocenenie udelené dekanom Prírodovedeckej fakulty UK. Za tím pre program systémového vzdelávanie gratulujeme a držíme naďalej palce!

Prečítajte si celý článok