Vďaka programu Kreatívna veda je vyučovanie zážitkové

Zážitkové vyučovanie

Kolektív vedcov a vedkýň zo Slovenskej akadémie vied v tomto školskom roku realizuje už druhý ročník vzdelávacieho programu Kreatívna veda. Do základných škôl prináša zážitkové vzdelávanie v predmetoch fyzika, chémia, biológia a technická výchova. V súčasnosti sa program realizuje v 6. ročníku, no autori programu už teraz plánujú jeho rozšírenie. Pri tejto príležitosti sa v stredu 22. novembra 2023 na pôde Ústavu pre výskum srdca CEM SAV, v. v. i., uskutočnila neformálna konferencia venovaná pedagogickej obci s cieľom výmeny skúseností a rozšírenia povedomia o programe medzi ďalšie školy.

Prečítajte si celý článok