Pokusný set pre predmet fyzika a technická výchova

Autor: 
Kreatívna veda
Pokusný set pomôcok pre učiteľa
Pokusný set pomôcok pre žiakov 6. ročníka
Realizátori projektu:
https://www.sav.sk/
https://www.sav.sk/ http://chem.sk/ https://www.sav.sk/ https://www.sav.sk/ https://www.sav.sk/ http://www.umms.sav.sk/ http://www.cspv.sav.sk/index.php?id=44
S podporou:
https://www.minedu.sk/ https://uniba.sk/ https://preveda.sk/ https://www.all4science.sk/