Často kladené otázky

Ako sa viem zapojiť do projektu Kreatívna veda?

V prípade, že máte záujem zapojiť sa do jednotlivých aktivíť ako škola pokojne nás kontaktujte prostredníctvom mail kontaktu na info@kreativnaveda.sk. Budeme sa tešiť na spoluprácu. 

Kedy dostaneme vzdelávacie pomôcky do školy?

Vzdelávacie pomôcky v rámci aktivít pre predmety fyzika a technická výchova budú do vybraných škôl doručovanémedzi júnom až koncom augusta. Pre viac informácii nám neváhajte napísať na info@kreativnaveda.sk alebo na kreativnaveda@all4science.sk. 

Pre akú vekovú kategóriu žiakov je určený projekt Kreatívna veda?

Systémový program Kreatívna veda a jeho jednotlivé aktivity su určené žiakom na druhom stupni základných škôl a ich učiteľom a učiteľkám. 

Dokedy prebieha projekt Kreatívna veda?

Systémový program Kreatívna veda prebieha počas školského roku 2021/2022 a 2022/2023 v závislosti od jednotlivých aktivít v rámci samostatných oblastí biológie, chémie, fyziky a technickej výchovy. 

Realizátori projektu:
https://www.sav.sk/
https://www.sav.sk/ http://chem.sk/ https://www.sav.sk/ https://www.sav.sk/ https://www.sav.sk/ http://www.umms.sav.sk/ http://www.cspv.sav.sk/index.php?id=44
S podporou:
https://www.minedu.sk/ https://uniba.sk/ https://preveda.sk/ https://www.all4science.sk/