Technická výchova

„Systémový program pre komplexné poznanie a kritické myslenie formou zážitkového vzdelávania zahŕňa aj technickú výchovu, ktorej cieľom je zlepšovať manuálne zručnosti žiakov. Experimentálny set, doručený na školy, obsahuje materiály potrebné na prípravu pomôcok počas hodín technickej výchovy, ktoré žiaci následne využijú v experimentoch v predmete Fyzika. Cieľom je pripraviť pre žiakov aktivity plné zážitkov, predložiť žiakom cieľ celej hodiny a tak zatraktívniť predmet technická výchova.“

 

Povedala Alena Opálková Šišková z Ústavu polymérov SAV,v. v. i.,
líder za oblasť technická výchova

Technická výchova by mala predovšetkým rozvíjať manuálne zručnosti žiakov. Manuálne zruční nemusia byť len remeselníci, ktorí sa remeslom živia. Ale aj právnici alebo mamičky na materskej. Manuálne zručnosti sú potrebné v každej oblasti ľudského života. Nehovoriac o tom, že správny vedec je nielen filozof ale v maximálne možnej miere experimentátor. Nie raz sa stane, že potrebný nadstavec, podstavec, či technické vybavenie si nemôžeme do laboratória zakúpiť, pretože jednoducho nie je v ponuke, alebo je tak drahé, že si ho nemôžeme dovoliť. Preto sú manuálne zručnosti dôležité aj pre vedca.

  • Program vychádza z predchádzajúcich projektov ako „Nájdi v sebe vedca“ alebo „Letná škola mladých vedcov SAV“. Cieľom je vytvoriť nástroj, ktorý žiakom priblíži vedu ako zvládnuteľný systém poznávania sveta a to bez dodatočnej záťaže pre učiteľov.
kreativna veda
kreativna veda

Experimenty

Aktivity v rámci systémového programu zamerané na technickú výchovu obsahujú samotnú výrobu pomôcok, ktoré následne žiaci využijú pri pokusoch vo fyzike. Škola teda získa okrem kompletného pokusového setu pre predmet fyzika pre 6. ročník ZŠ aj materiály potrebné na zlepšovanie manuálnych zručností žiakov v predmete technická výchova.

Postupy

Súčasťou metodickej príručky pre experimentálne sety budú aj postupy potrebné na realizáciu výroby pomôcok. Postupy pre technickú výchovu sú v metodickej príručke po označením tip ku technickej výchove. Žiaci si teda sami vyrobia odmerky, zariadenie na meranie objemu vzduchu, váhy, zariadenie na meranie objemu telesa a podobne. Čím lepšiu prácu odvedú žiaci na technickej výchove tým budú mať väčšiu radosť z výsledkov experimentov na fyzike.

 

 

 

 

Kreatívna veda so SAV

Systémový program pre komplexné poznanie a kritické myslenie formou zážitkového vzdelávania z dielne Ústavov Slovenskej akadémie vied.

Cieľom projektu je zamerať sa na rozvoj vedeckého myslenia a kritického myslenia cez rôznorodé aktivity a menšie projekty, ktoré zastrešuje celkový názov Kreatívna veda.

Fyzika a technická výchova časť sytémového programu svoje aktivity pokrýva prípravou a kompletizáciou pokusových setov pre žiakov 6 ročníka základnej školy.

Pokusové sety obsahujú pomôcky na realizáciu zážitkové vzdelávania formou experimentov na hodinách Fyziky a Technickej výchovy. Dovedna je obsahom tlačený materiál, ale aj, digitálny materiál.

• Pracovné listy pre žiakov k predmetu fyzika – PDF a aj WORD dokument na stiahnutie

• Dotazníky pre učiteľov a aj žiakov – vstupné a výstupné

• Video návody vybraných pokusov zavesené na webe kreatívna veda

Prihlasovací formulár učiteľa do aktivít Fyziky a Technickej výchovy v systémovom progame pre komplexné poznanie a kritické myslenie – Kreatívna veda so SAV

Emailová adresa
Meno
Priezvisko
Názov školy
Adresa školy
EDUID školy
Som učiteľ / ka predmetu:
Telefónne číslo

Ste zaradený do zoznamu škôl ktoré požiadali o zaradenie do pilotného systémového programu pod názvom Kreatívna veda. Budeme Vás informovať o dalších krokoch. V prípade otázok nás kontaktuje na info@kreativnaveda.sk

kreativna veda kreativna veda
Realizátori projektu:
https://www.sav.sk/
https://www.sav.sk/ http://chem.sk/ https://www.sav.sk/ https://www.sav.sk/ https://www.sav.sk/ http://www.umms.sav.sk/ http://www.cspv.sav.sk/index.php?id=44
S podporou:
https://www.minedu.sk/ https://uniba.sk/ https://preveda.sk/ https://www.all4science.sk/