Zoznam článkov

1024
Vďaka programu Kreatívna veda je vyučovanie zážitkové

Kolektív vedcov a vedkýň zo Slovenskej akadémie vied v tomto školskom roku realizuje už druhý ročník vzdelávacieho programu Kreatívna veda. Do základných škôl prináša zážitkové vzdelávanie v predmetoch fyzika, chémia, biológia a technická výchova. V súčasnosti sa program realizuje v 6. ročníku, no autori programu už teraz plánujú jeho rozšírenie. Pri tejto príležitosti sa v stredu 22. novembra 2023 na…

»
1024
Prvý veľký úspech programu pre systémové vzdelávanie „Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK“

Experimentálny výskum v oblasti kardioprotekcie zaujal mladú talentovanú študentku 3. ročníka Gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici Alexandru Strelcovú natoľko, že sa rozhodla absolvovať svoj projekt pre biologickú olympiádu na ÚVS CEM SAV. Problematika ochrany srdca ju veľmi zaujíma, dokonca sama sa túži stať v budúcnosti lekárkou. Tlačová správa vyšla ešte v čase kedy sme nevedeli, že Alexandra získa ocenenie…

»